Aktualne umowy o współpracy szkoły z uczelniami poznańskimi

Uczelnia/wydział/Instytut

Data zawarcia

Okres

Koordynator szkolny/uczelni

Przedmiot umowy

Akademia Wychowania Fizycznego

7.05.2013

nieokreślony

Anna Arndt/Beata Pluta

Patronat nad klasami turystycznymi

 

 

 

Uczelnia/wydział/Instytut

Data zawarcia

Okres

Koordynator szkolny/uczelni

Przedmiot umowy

Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

9.06.2014

nieokreślony

Aleksandra Niewiadomska/Dziekan Walenty Poczta

Współpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem

 

 

 

Uczelnia/wydział/Instytut

Data zawarcia

Okres

Koordynator szkolny/uczelni

Przedmiot umowy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

12.06.2014

nieokreślony

Katarzyna Szpak/Dziekan Wydziału Tadeusz Wallas

Współpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem

(klasa 1B)

 

W przygotowaniu:

Uczelnia/wydział/Instytut

Data zawarcia

Okres

Koordynator szkolny/uczelni

Przedmiot umowy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

16.01.2016

nieokreślony

Barbara Bednarek/……………….

Współpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem

(klasa 2A)

 

Klasa, w której zgodnie z programem  nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO prowadzone  przez pracowników naukowych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu. Uczniowie  biorą udział w sesjach popularnonaukowych, warsztatach, realizują PROJEKTY EDUKACYJNE z zakresu nauk humanistycznych.